Uniwersytet Śląski w rankingu  “Perspektywy”

0
87

Wyniki rankingu szkół wyższych portalu Perspektywy wskazują jednoznacznie, że Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął ósme miejsce wśród innych uniwersytetów. Natomiast co to oznacza dla uczelni i skąd wzięły się takie dobre wyniki?

Powyższy ranking jasno pokazuje zmiany jakie zaszły na uniwersytecie, pokazują jego rozwój, który coraz częściej zachęca przyszłych studentów do skorzystania z edukacji w Katowicach. Jest to miejsce równie atrakcyjne dla studentów i pracowników oraz przyszłych chętnych do pracy i studiowania.

Pracownicy publikują swoje prace w renomowanych wydawnictwach, a ich prace są cytowane w czasopismach na całym świecie. W tej dziedzinie lepszymi są tylko uniwersytet w Warszawie, Poznaniu i w Krakowie. Uniwersytet śląski jest także liderem  w przyznawaniu patentów. W zeszłym roku odnotowano aż 46 patentów na wynalazki i 1 prawo ochronne na wzór użytkowy. Dziedziny w których odnotowano sukces to dziedziny wspierające zdrowie oraz życie ludzi np. układ do monitorowania funkcji lokomotorycznych organizmu lub czynności oddechowych, proteza ręki która jest stworzona z modułów czy membrana z organicznego materiału o właściwościach prawotwórczych. W tym roku zanotowano 24 patenty. 

Kolejna ważna kwestia to efektywność pozyskiwania środków na badania. Badania prowadzone przez uniwersytet zawsze są przeprowadzane skrupulatnie. W tej kategorii “efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania” uczelnia zajęła również wysokie, bo szóste miejsce. 

Kierunki studiów to również szeroki temat do dyskusji, gdyż na uniwersytecie jest bardzo duży wybór i każdy znajdzie coś dla siebie. Psychologia czy kulturoznawstwo i turystyka, geologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna – wszystkie odnotowały awans o kilka miejsc w rankingu.

Zdjęcie: Uniwesytet Śląski