Miasta Partnerskie w Katowicach

0
154

Miasta Partnerskie to forma współpracy miast pochodzących z różnych państw. Nazywane czasami miastami bliźniaczymi bądź siostrzanymi po raz pierwszy powstały już w XIX wieku.

W dzisiejszych czasach partnerstwo miast postrzegane jest jako platforma ważnych międzynarodowych kontaktów. Dzięki niej dochodzi do wymiany informacji, praktycznych doświadczeń, wymiany uczniów czy realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. Partnerstwo miast usankcjonowane jest umowami, bądź listami intencyjnymi.

Obecnie wiele miasta w Polsce podpisuje takie umowy nie z jednym, ale z kilkoma miastami różnych państw. Dla przykładu Katowice oficjalnie współpracują aż z 11 miastami. Są to:
– Groningen (Holandia) od 1994 r.;
– Kolonia (Niemcy) od 1991 r.;
– Koszyce (Słowacja) od 2009 r.;
– Lwów (Ukraina) 2019 r.;
– Miszkolc (Węgry) od 2005 r.;
– Mobile (USA) od 1990 r.; 

– Opawa (Czechy) od 2005 r.;
– Ostrawa (Czechy) od 1996 r.;
– Pula-Pola (Chorwacja) od 2012 r.;
– Saint-Etienne (Francja) od 1994 r.;
– Shenyang (Chiny) od 2007 r. 

Współpraca Katowic z miastami partnerskimi jest bardzo ważna. Stolica województwa śląskiego promuje współpracę na różne sposoby. W Katowicach-Ligocie, przy ul. Koszalińskiej, Słupskiej i Świdnickiej, powstał Plac Miast Partnerskich. Wśród tamtejszej zielni powstał globus, który wskazuje kierunki i odległości do miast partnerskich, a także postumenty oraz drzewa im dedykowane. Warto dodać, że niektóre ulice Katowic zostały nazwane właśnie na cześć tych miast: Kolońska, Lwowska, Opawska, Ostrawska czy Saint-Etienne, a także Plac Przyjaciół z Miszkolca oraz Dom Miasta Saint-Etienne, których obecność w przestrzeni miejskiej również podkreśla znaczenie partnerskich relacji.