„Śląskie. Przywracamy błękit”

0
154

Jakość powietrza na Śląsku to wciąż powracający i niebywale ważny temat dla mieszkańców regionu. Katowice dostają możliwość realizacji największego obszarowo projektu, który związany jest z ochroną powietrza. „Śląskie. Przywracamy błękit” to kolejny krok w walce o lepsze powietrze!

Od 1 kwietnia w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” można skorzystać z pomocy ekodoradcy w Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2. Celem tego projektu jest sprawna i efektywna realizacja zapisów programu ochrony powietrza dla naszego województwa, który dwa lata temu został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego. Realizacja wszystkich przyjętych działań ma poprawić jakość powietrza oraz ograniczyć wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i życie mieszkańców.

Z wypowiedzi prezydenta Katowic Marcina Krupy dla portalu miasta Katowice wiemy, że miasto już od lat realizuje wiele działań, mających na celu poprawę jakości powietrza. Jedną z nich jest uruchomienie w 2018 roku Centrum Energii, w którym to ekodoradcy udzielili ponad 12 tys. porad związanych z ochroną powietrza. 

W inicjatywie dominuje Śląsk, ale oprócz Katowic w projekcie bierze udział 88 innych Partnerów, a wśród nich jest 79 gmin, miast i powiatów oraz 9 instytucji, wspierających i merytorycznych. Działania mają przyczynić się także do wzrostu świadomości ekologicznej oraz rozwoju know-how, narzędzi, metod i działań demonstracyjnych w tym zakresie. 

Koszt projektu wynosi 76 mln złotych, a główne dotacje pochodzą z programu LIFE (45 mln złotych) oraz ze środków NFOŚiGW (26 mln złotych). Zadania będą także finansowane ze środków własnych, które pochodzą z samorządów. 

Wszelkie informacje kontaktowe, a także dokładnie sformułowane cele można znaleźć w linku poniżej! 

https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=5215&ListID=75169dcb-89ef-46cd-a876-165c1e838909

Źródło zdjęcia: katowice.eu