Gliwicka Rada Seniorów

0
155

W Gliwicach nie brakuje różnych możliwości na aktywizację osób w starszym wieku. Oprócz Strefy seniora, działającej w Centrum 3.0 czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w mieście funkcjonuje Rada Seniorów. To już jej druga kadencja.

Gliwicka Rada Seniorów powstała w 2018 roku, a jej pierwsze posiedzenie odbyło się 18 grudnia. Jest to organ przedstawicielski gliwickich emerytów, który ma za zadanie wsparcie i inicjowanie działań właśnie dla tej grupy wiekowej. 18 stycznia bieżącego roku powołano drugą kadencję Rady Seniorów, w której skład wchodzi 11 osób. Kadencja Rady trwa trzy lata. 

Aktywność Rady Seniorów w Gliwicach trwa od 12 lat. Można zauważyć, że co roku jej członkowie są bardziej aktywni i kreatywni w podejmowanych działaniach na rzecz osób starszych. Organ ten współpracuje z prezydentem miasta, poprzez dzielenie się opiniami, uwagami a także własnymi doświadczeniami w wielu dziedzinach. Ich działania są określane jako wartościowe i pełne pozytywnej energii.

Dodatkowo Gliwicka Rada Seniorów, jako organ, pełni funkcje doradcze, konsultacyjne i inicjatywne, poprzez reprezentowanie środowiska emerytów zamieszkałych w tym mieście, a także instytucji i organizacji, których działania i aktywność wiąże się z osobami starszymi. Poza tym wspierają interesy seniorów w polityce samorządowej, poprzez np. dzielenie się opiniami na temat konkretnych projektów uchwał. Ich działania wzmacniają aktywność obywatelską emerytów, a także ich pozycję w społeczeństwie.

Członków aktualnej Rady Seniorów Miasta Gliwice powołano zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/808/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r.  z późn. zm. oraz Zarządzeniem nr PM-5312/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r.

źródło: https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/mamy-rade-seniorow-drugiej-kadencji

Odpowiedz

Napisz komentarz
Twoje imię