Gliwice na piedestale w rankingu zamożności miast na prawach powiatu

0
116

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota opublikowało Ranking Najbogatszych Samorządów 2021 roku. Wśród miast na prawach powiatu na wysokim miejscu uplasowały się Gliwice. W pierwszej dziesiątce nie zabrakło też innych miast z województwa śląskiego.

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika, użytego w rankingu, jest identyczna jak ta z kilku poprzednich lat. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych, dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny, wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej odzwierciedla stan faktyczny.

Gliwice znalazły się na wysokim 3 miejscu w rankingu z wynikiem 6826,40 złotych per capita. Władze Gliwic źródeł swojego sukcesu upatrują w relatywnie wysokich wpływach, które miasto osiągnęło z tytułu sprzedaży nieruchomości (83 mln zł w stosunku do średniej ze sprzedaży z lat 2018-2020 w wysokości 40 mln zł), co związane było z ożywieniem na rynku po lockdownie, a także z intensywnymi działaniami, w celu sprzedaży i jak najlepszego wykorzystania dużych miejskich nieruchomości. Gliwice prowadzą różnorodne działania, które mają zachęcać do osiedlania się w tym mieście i rozliczania tutaj PIT-u. Jednym z nich jest Gliwicka Karta Mieszkańca, która uprawnia mieszkańców, gliwickich studentów oraz osoby rozliczające się w mieście do zniżek w sportowych i kulturalnych obiektach miejskich. Od czasów przełomu ustrojowego priorytetem dla Gliwic jest rozwój gospodarczy. Imponująco prezentuje się gliwicka część Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy Nowe Gliwice – obszar inwestycyjny, stworzony na zrewitalizowanym terenie po dawnej kopalni. 

Warto zaznaczyć wysokie pozycje innych śląskich miast. Dąbrowa Górnicza uplasowała się na 4 miejscu z dochodem per capita w wysokości 6765,01 złotych, a na 7 miejscu ulokowała się Bielsko-Biała, robiąc duży postęp w porównaniu z 22 miejscem w 2012 roku. Miasto osiągnęło dochód per capita w wysokości 6349,20 złotych.

Z pełną treścią Rankingu można zapoznać się pod linkiem.