Mój deszcz

0
177

Rozpoczęła się kolejna edycja gliwickiego programu “Mój deszcz”, promującego retencję wody. Mieszkańcy miasta mogą uzyskać do 4 tysięcy złotych dofinansowania na pojemniki podziemne i naziemne, które mają gromadzić wodę opadową i roztopową.

Obecna edycja różni się od poprzednich tym, że oprócz dofinansowania na przydomowe zbiorniki, można także otrzymać dotację do 500 zł na zbiorniki retencyjne w ogródku działkowym z altaną. Wnioski są przyjmowanie do 12 sierpnia do godziny 15:00, a całość budżetu wynosi pół miliona złotych.

O dotację mogą starać się mieszkańcy, działkowcy oraz wspólnoty mieszkaniowe i osoby prawne (niedziałający w celu osiągnięcia zysku). Można je przeznaczyć na pokrycie maksymalnie 85% kosztów zakupu, wykonania i montażu zbiornika podziemnego i naziemnego o maksymalnej pojemności 10m3. 

Wnioski można składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesantów (Biuro Podawcze parter gmachu przy ul. Zwycięstwa 21), w sekretariacie Wydziału Gospodarowania Wodami UM (ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 303) bądź wysyłając pocztą na adres Wydziału Gospodarowania Wodami UM.

W formie elektronicznej, konieczne jest wysłanie skanu podpisanego wniosku wraz z załącznikami na adres mailowy: gw@um.gliwice.pl.

Formularz dostępny na stronie:  https://bip.gliwice.eu/formularze?wydzia_15930856602=Wydzia%C5%82+Gospodarowania+Wodami&numer_formularza=&nazwa_16008609351=

Wnioski można składać do 12 sierpnia 2022 roku do godziny 15:00.

Dodatkowe informacje dostępne są w Wydziale Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32 239 11 14.