Zielone miasto Jaworzno

0
164

Nie od dziś wiadomo, że Jaworzno to prawdziwe zielone miasto – ponad 74% zajmują tereny zielone. Prezydent Silbert chce utrzymać ten stan rzeczy. W związku z tym przekazuje aż 3 miliony złotych na nowe drzewa, realizując dwa projekty. 

Władze miasta mają zamiar sprawić, by tereny zurbanizowane stały się jeszcze bardziej zielone. W tym celu miasto będzie realizowało dwa projekty. Pierwszy z nich dotyczy „Zielonych polityk miejskich i adaptacji do zmian klimatu”. Drugi z nich będzie realizowany przez Wydział Inwestycji Miejskich – ich zadaniem będzie nasadzenie zieleni wysokiej w obszarze zabudowy miejskiej. Już teraz projekty zostały dofinansowane kwotą 3 milionów złotych, a w następnym roku miasto planuje dołożyć kolejny milion do tej inwestycji.

Jest to odpowiedź na głosy mieszkańców, którzy nieprzychylnie patrzą na wycinkę drzew przez Lasy Państwowe w ramach polityki cięć. Podobnie wiele emocji wzbudziło przeznaczenie terenów w dzielnicy Dąbrowa Narodowa pod stworzenie infrastruktury ekonomicznej, tzw. strefy ekonomicznej. Miasto przeprowadziło badanie, z którego wynika, iż mieszkańcy popierają utworzenie w/w strefy na terenach poprzemysłowych, gdzie nie dało się posadzić nowych drzew (77%), natomiast w kwestii sadzenia nowych lasów to poparcie jest jeszcze wyższe, bo wynosi aż 85%.

Nowe drzewa zostaną posadzone w terenach zurbanizowanych. Ponadto kolejną inwestycją, mieszczącą się w realizacji tych projektów, będzie budowa parku linearnego na byłych terenach kolejowych.