Wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich – Górnośląska Chwała Oręża Polskiego

0
40

W ubiegłym roku obchodziliśmy 100. rocznicę objęcia przez Polskę zwierzchnictwa nad przyznaną jej w wyniku Plebiscytu oraz trzech Powstań Śląskich częścią Górnego Śląska. W tym roku oddajemy hołd Wojciechowi Korfantemu, upamiętniając 150. rocznicę jego urodzin. W tak ważnym czasie nie sposób nie pomyśleć o bohaterskich powstaniach, które wypełniły te ziemie historią i chwałą oręża polskiego.

Stowarzyszenie Instytut Roździeńskiego zainicjowało projekt Wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich — Górnośląska Chwała Oręża Polskiego. To projekt historyczno-patriotyczny, który powstał ku czci bohaterów i uczestników Powstań Śląskich oraz wydarzeń z nimi związanych — niezwykle istotnych momentów w historii Polski, które przyczyniły się do jej niepodległości.

Celami projektu są:

  • Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat wydarzeń z dziejów oręża polskiego oraz postaci zasłużonych w kształtowaniu polskiej państwowości i walce o niepodległość Ojczyzny.
  • Upamiętnienie historii oręża polskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnego środka przekazu, jakim jest mural.
  • Podkreślenie znaczenia dokonań Sił Zbrojnych RP i ciągłości łańcucha żołnierskich pokoleń.

Wyżej wymienione cele zostaną osiągnięte poprzez wykonanie muralu w ośrodku wspierania inicjatyw patriotycznych w województwie śląskim — „Kuźnia Polskości”, gdzie zostały upamiętnione wydarzenia I, II i III powstania Śląskiego, a dokładnie walki o Bytom 16 sierpnia 1919, Katowice 19 sierpnia 1920 i walka o Górę Świętej Anny w dniach 21-27 maja 1921 roku — najcięższej bitwy III powstania śląskiego. Kolejnym działaniem będzie zorganizowane wydarzenie transmitowane online, podczas którego odsłonięty zostanie mural, jak również odbędzie się konferencja historyczna poświęcona powstaniom śląskim oraz znaczeniu Wojska Polskiego z perspektywy życia społeczno-politycznego Górnego Śląska w okresie międzywojennym. Uzupełnieniem programu działań będzie realizacja w trzech szkołach ponadpodstawowych w Katowicach i Chorzowie cyklu zajęć edukacyjnych poświęconych powstaniom śląskim oraz losów powstańców w latach 1922-1945.

Miejscem realizacji zadania będzie prowadzony przez Stowarzyszenie Instytut Roździeńskiego ośrodek „Kuźnia Polskości”, który znajduje się w centrum Katowic przy ulicy Mariackiej 37/6.

Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, jako forma wsparcia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej pt. Mur, ale Historia Wojska Polskiego.