VIII Edycja Dąbrowskiego Budżetu Obywatelskiego

0
84

Po dwuletniej przerwie startuje VIII Edycja Dąbrowskiego Budżetu Obywatelskiego! Do 10 czerwca mieszkańcy 36 dąbrowskich osiedli mogą złożyć wnioski z propozycjami własnych projektów. W tym roku na realizację projektów przekazano 7 milionów złotych. 

Dwuletnia przerwa w Budżecie Partycypacyjnym w Dąbrowie Górniczej była spowodowana pandemią COVID-19. Do tej pory odbyło się siedem takich edycji, w których udało się zrealizować aż 522 projekty o wartości 52 milionów złotych. Za tę kwotę udało się zbudować place zabaw, siłownie plenerowe, skwery, chodniki, parkingi, oświetlenie, czy doposażyć biblioteki i szkoły. 

Do 10 czerwca trwa nabór, a zatem mieszkańcy mogą wciąż przesyłać swoje pomysły. Można to zrobić za pośrednictwem formularza na stronie: www.twojadabrowa.pl lub listownie na adres Urzędu Miejskiego z adnotacją na kopercie “Konsultacje społeczne – Partycypacyjne wypracowanie pakietów zadań osiedlowych na rok 2023”. Projekt można także złożyć w UM w Dąbrowie Górniczej w Biurze obsług klienta lub w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a. 

Złożone wnioski zostaną poddane analizie specjalistów, którzy będą weryfikować je pod względem merytorycznym. We wrześniu tego roku,  podczas spotkań osiedlowych, zostaną przedstawione najlepsze z nich. Ponadto na portalu miejskim miasta Dąbrowa Górnicza możemy znaleźć informację, że pięć najmniej licznych pod względem mieszkańców osiedli, które dysponowały najmniejszym budżetem, w tym roku już na starcie dostaną bonusy o wartości 20 tys. złotych, a są to: Kuźniczka Nowa, Łazy Błędowskie, Marianki, Ratanice i Rudy. 

Więcej informacji w linku poniżej: