Strategia Rozwoju Mysłowice 2030+

0
80

Mysłowice rozpoczynają pracę nad programem strategicznym, dotyczącym rozwoju miasta, nazwanym “Strategia Rozwoju Mysłowice 2030+”. Miasto podejmie działania diagnostyczne, analityczne, warsztatowe, a także rozpocznie konsultacje społeczne, by wypracować najlepszą ścieżkę rozwoju. 

Miasto Mysłowice podejmuje ogromny krok w stronę rozwoju, który jak można przeczytać na portalu miejskim, jest także wyzwaniem dla miasta. Z informacji jakie otrzymaliśmy, możemy wyczytać, że chcą podejść do tego w bardzo profesjonalny sposób, by tworzenie strategii rozwoju odbyło się w sposób najszerszy, uspołeczniony, uwzględniający potrzeby, ale również opinie mieszkańców i osób, które miasto odwiedzają. W całej koncepcji miasto nie pomija także osób, które są liderami opinii publicznej, a także uwzględnią w to organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, czy też przedsiębiorców. Najważniejsze okazują się kwestie, związane z demografią miasta oraz jego środowiskiem. 

Pierwsze prace ruszyły już w maju tego roku! Mieszkańcy miasta Mysłowice mogli spotkać na ulicy specjalnych ankieterów, którzy zaczynają pracę diagnostyczną, poprzez rozmowę z mieszkańcami. Władze miasta na początek chcą poznać zdanie na różne tematy wielu grup społecznych, np. seniorów, młodzieży, przedsiębiorców, przedstawicieli związków zawodowych. Zebrana wiedza pomoże uzyskać wiedzę nt. problemów i potencjałów Mysłowic, a to już pierwszy krok ku temu, by móc określić, jakie inwestycje mogą pomóc miastu w rozwoju, ale także wykorzystaniu potencjału czy rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów. 

Miasto chce również zorganizować debaty i konsultacje w celu optymalizacji planu rozwoju – w ten etap zaangażowani będą również mieszkańcy, by pewne decyzje podjąć wspólnie. Przewiduje się, że w drugiej połowie 2023 roku Strategia Rozwoju Mysłowice 2030+ zostanie uchwalona jako obowiązujący dokument. 

Źródło: mysłowice.pl