Stypendia sportowe na Śląsku

0
38

W trzech miastach województwa śląskiego – Siemianowicach Śląskich, Jaworznie i Będzinie, otwierają się nowe możliwości dla utalentowanych sportowców. Stypendia sportowe na rok 2024 stają się szansą dla zawodników, którzy osiągają znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach. 

Siemianowice Śląskie – stypendia sportowe 2024

Termin składania wniosków na stypendia: od 15 do 30 grudnia 2023 r. Stypendia mogą otrzymywać zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w kategoriach: młodzik, junior młodszy, junior lub młodzieżowiec, zgodnie z Systemem Sportu Młodzieżowego nadzorowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w sportach indywidualnych i zespołowych, objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich oraz zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w sportach olimpijskich, w kategorii senior we współzawodnictwie międzynarodowym.

Zasady przyznawania stypendium sportowego dostępne są na stronie: https://peup.siemianowice.pl/#!/karta_uslugi/58066/stypendia-sportowe

Stypendia sportowe w Jaworznie 2023

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego przyjmowane są przez kancelarię Urzędu Miejskiego w Jaworznie w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi – członkowi klubu sportowego mającego swoją siedzibę w Jaworznie, który uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu igrzysk olimpijskich i legitymuje się następującymi osiągnięciami w dyscyplinach:

  • indywidualnych: zajął miejsce od pierwszego do dziesiątego w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata lub zajął od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, oraz Mistrzostwach Polski,
  • zespołowych: zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub w oficjalnych rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I lub II ligi o zasięgu ogólnopolskim.

Międzynarodowe i krajowe sukcesy sportowe powinny być udokumentowane przez Polski Związek Sportowy który ma wyłączne prawo do:

  • organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie,
  • powoływania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy (art. 13 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika lub Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Szczegółowych informacji w sprawie stypendium sportowego udziela Referat Kultury i Sportu w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie ul. Dwornickiego 5, tel. (32) 61 81 755.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: https://www.jaworzno.pl/2023/11/16/stypendia-sportowe-2024/

Stypendium sportowe w Będzinie 2024

Stypendium sportowe przeznaczone jest dla zawodników – mieszkańców Będzina spełniających wymagania określone w regulaminie.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego za 2023 rok upływa 15 stycznia 2024 r.

Szczegółowych informacji dotyczących stypendium sportowego Miasta Będzina udziela Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, tel. 32 775 83 10.
Wniosek oraz podstawa prawna dotycząca stypendium dostępne są na stronie: https://www.bedzin.pl/strona-1062-stypendia_sportowe_miasta_bedzina.html