Konferencja Młodzieżowej Akademii Dyplomacji Lokalnej w Bytomiu

0
96

24 marca 2023 r. w Bytomiu odbyła się kolejna konferencja z projektu Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej (w skrócie: MADL). Organizowana przez Instytut Roździeńskiego, to trzecia z siedmiu konferencji przewidzianych w ramach projektu na którym poruszane są różne tematy z zakresu samorządu terytorialnego.

Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej, to projekt którego głównym celem jest przybliżenie tematyki samorządu terytorialnego młodym ludziom. Każda z konferencji poświęcona jest innym zagadnieniom, aby kompleksowo móc omówić zawiłą problematykę. 

Konferencja w Bytomiu poświęcona była problemowi partycypacji młodzieży w samorządzie terytorialnym, jej potrzebami, wspieraniem aktywności obywatelskiej. Poruszono również temat Bytomia – czy jest on miastem dla młodych. Wśród gości na wydarzeniu możemy wymienić prezydenta miasta Bytom – Mariusza Wołosza; przedstawicieli rady miasta Macieja Bartkowa oraz Michała Staniszewskiego; czy Aleksandry Prajs – kierowniczki Biura Promocji Bytomia.

Wyjątkowość Bytomia jak i zaangażowania młodzieży pokazuje duża liczba młodych osób która wzięła udział w konferencji. Na panelu prezydenta miasta sala pękała w szwach. Pytania dotyczące rewitalizacji, działalności samorządu czy nawet sfery edukacji w mieście związały zarówno decydentów, prowadzących jak i uczestników głęboką dyskusją. Ciepłe przyjęcie oraz pozytywne nastawienie spowodowała wielce przyjazną atmosferę w murach budynku Biura Promocji Bytomia.

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus+ w ramach akcji kluczowej 1 sektora Młodzież – działania wspierające uczestnictwo młodzieży. Są to wszelkie działania poza formalnym kształceniem i szkoleniem, które zachęcają i wspierają młodych ludzi, a także ułatwiają im uczestnictwo w życiu demokratycznym Europy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.