Katowice wspierają zdrowie psychiczne młodzieży — 260 tys. złotych dotacji

0
141

W dobie pandemii jedną z większych obaw jest ta o zdrowie psychiczne, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W tym celu miasto Katowice przyznało dotację wynoszącą 260 tys. złotych na realizację projektu „Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci i młodzieży – mieszkańców miasta Katowice”.

Pandemia Covid-19 spowodowała, że musieliśmy przeorganizować nasze życie prywatne, a także zawodowe. Wiąże się to ze zmniejszeniem bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi, co może mieć znaczny wpływ na samopoczucie, czy ogólnie pojęte zdrowie psychiczne. Władze Katowic dostrzegają problem, w związku z tym przyznano dotację na realizację bezpłatnej pomocy psychologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Na głównej stronie miasta Katowice możemy znaleźć informację, że na terenie miasta, w różnych jego dzielnicach, działa kilka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Telefon Zaufania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach. Bezpłatną poradę można uzyskać pod numerem 32 258 65 55. 

Od lutego br. oferta została poszerzona o kolejne dwie jednostki, które będą udzielać dodatkowej bezpłatnej pomocy: 

  • Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUS Woźniak Mateusz — ul. Wincentego Pola 9/1A Katowice, tel. 574 074 396 wew. 3
  • Agnieszka Basista Usługi Psychologiczne — ul. Kościuszki 26/6 Katowice, tel. 798 575 602

Ze wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy miasta do 18 roku życia, a także ich rodzice lub opiekunowie oraz nauczyciele i pedagodzy z katowickich placówek oświaty. Miasto podkreśla, że katowiczanie mogą skorzystać także z innych czynnych ofert, dotyczących zdrowia psychicznego, m. in. Telefonu Zaufania dla Seniorów. Więcej informacji można znaleźć pod wskazanym linkiem: 

https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/rodzina-i-zdrowie/profilaktyka-i-promocja-zdrowia/zdrowie-psychiczne

Prezydent Katowic — Marcin Krupa — na głównej stronie mówi, że podejmowane działania mają nie tylko minimalizować  skutki przedłużającego się stresu, który związany jest z pandemią, izolacją społeczną, poczuciem niepewności czy zagrożeń, ale także, by poprawić ogólnopojętą kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. 

Zachęcamy młodzież oraz ich opiekunów do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.