Jak bronić się przed dezinformacją i fake newsami?

0
100

Dezinformacja, fake newsy i projekt Fake News Academy – to tematy poruszone przez pana Macieja Szostaka podczas wykładu, który odbył się w ramach konferencji edukacyjnej „Internet Safety”. 

Konferencja „Internet Safety” stanowi podsumowanie działań podjętych przez Klaster Innowacji Społecznych w ramach projektu, którego zagadnienia dotyczą cyberbezpieczeństwa. Wydarzenie zostało przeprowadzone 2 czerwca 2022 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Pan Maciej Szostak opowiedział o ataku cybernetycznym na Estonię z 2007 roku, który wpłynął na intensyfikację dofinansowań do cyberbezpieczeństwa w wielu państwach. Wspomniał o szczycie NATO, który odbył się w 2016 roku w Warszawie, a także o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa oraz dokumentach, takich jak: Doktryna cyberbezpieczeństwa RP czy Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Prelegent zwrócił uwagę na to, jak istotne jest zaufanie do polskich służb i instytucji, a także opisał w zwięzły sposób działalność zespołu CERT Polska, który działa w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego. 

To pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty i monitorowanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Pan Maciej Szostak podzielił się ze słuchaczami wykładu cennymi radami, dotyczącymi rozpoznawania fake newsów oraz podał przykłady dezinformacji zanotowanej w ostatnich tygodniach. Przybliżył założenia Fake News Academy, której rezultatami będą: stworzenie platformy edukacyjnej oraz publikacja artykułów i wideo, które będą ułatwiały weryfikację fałszywych informacji, zamieszczanych w Internecie, serwisach społecznościowych i forach internetowych, we współpracy z czeską społecznością.