Gminny Program rewitalizacji w Raciborzu – można ubiegać się o środki

0
95

Miasto Racibórz ogłosiło Gminny Program Rewitalizacji dla miasta do roku 2030. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni mogą ubiegać się o środki zewnętrzne. 

1 lipca 2022 roku w Raciborzu, Urząd miasta ogłosił Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030. To szansa, by pozyskać środki zewnętrzne, ponieważ miasto chce, by projekt ten odbywał się przy jak największym udziale mieszkańców, ale nie tylko! Mogą zgłaszać się także przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące instytucje kultury, osoby związane z edukacją oraz sportem. 

W tym celu, miasto zaprasza na specjalne warsztaty projektowe, w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta do roku 2030. Spotkania odbędą się 13 i 14 lipca tego roku i zostaną zorganizowane w 4 punktach, które znajdują się w obszarze zdegradowanym. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Wydziałem Rozwoju Urzędu Miasta w Raciborzu pod numerem tel: 32 755 06 33 lub za pomocą adresu mailowego: rozwoj@um.raciborz.pl

By złożyć swój pomysł, należy wypełnić specjalną Kartę Projektów Rewitalizacyjnych, która znajduje się pod tym linkiem: https://www.raciborz.pl/Rewitalizacja/Zglos_projekt_rewitalizacji. Karty będą przyjmowane od 1 lipca 2022 roku do 5 września 2022 roku. Warto skorzystać z możliwości, które daje miasto. Jest to szansa na rozwój, a także na poprawę życia mieszkańców.

https://www.raciborz.pl/urzad/aktualnosci_lista/Rozpoczely-sie-prace-nad-Gminnym-Programem-Rewitalizacji-dla-Miasta-Raciborz-do-roku-2030/idn:10126