Certyfikacja kompetencji bazą stabilnego zatrudnienia

0
92

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców, którzy doceniają wysoki poziom kompetencji miękkich wśród kandydatów ubiegających się o zatrudnienie. Rynek pracy gwałtownie się zmienia, a dyplom ukończenia studiów i CV mogą nie być już wystarczającymi czynnikami, by wyróżnić się wśród konkurentów. Autorski projekt pilotażowy “Certyfikacja kompetencji bazą stabilnego zatrudnienia” powstał, aby wesprzeć zarówno pracodawców, jak i osoby poszukujące pracy.

Obecna sytuacja rynkowa stwarza nowe wyzwania, którym firmy muszą stawić czoła. Przedsiębiorcy są zdania, że kompetencje twarde nie są już wystarczające, aby podjąć decyzję o zatrudnieniu, a kompetencje miękkie stają się coraz to bardziej pożądane. W końcu, aby sprostać nowym wyzwaniom niezbędna jest kreatywność czy umiejętność pracy w grupie. Takie właśnie potrzeby zostały zauważone przez zespół pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie na czele z Dyrektorem – Łukaszem Curyło, co stanowiło impuls do zainicjowania projektu pn.: “Certyfikacja kompetencji bazą stabilnego zatrudnienia”. Projekt, po aprobacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, uzyskał dofinansowanie w wysokości 578 600 złotych.

Pierwszym etapem projektu, który rozpoczął się w 2022 roku, było opracowanie modelowego programu badania kompetencji. Powstało także innowacyjne narzędzie, które zostało stworzone przez interdyscyplinarny zespół ekspertów, składający się z pracowników HR, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów i headhunterów. Podstawowym elementem opracowania narzędzia, były wywiady z pracodawcami, które umożliwiły zdefiniowanie problemów związanych z procesem rekrutacji, a także zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie zawartości aplikacji składanych przez kandydatów do pracy w procesie rekrutacji. 

Chęć dokształcania się, kreatywność, komunikacja, elastyczność, umiejętność pracy w zespole oraz samoorganizacja to najbardziej pożądane kompetencje miękkie na rynku pracy. Ponadto w ramach projektu powstał wzór certyfikatu, który zyskał aprobatę wśród przedstawicieli biznesu. 

“Akademia kompetencji” czyli przestrzeń do testowania programu badania kompetencji oraz innowacyjnego narzędzia umożliwiła czterdziestu młodym osobom reprezentującym grupę NEET (tj. osobom, które nie uczą się, nie pracują i nie szkolą się) na odkrycie swoich mocnych stron. Każdy absolwent uzyskał certyfikat kompetencji, który pozwoli wyróżnić się na rynku pracy i stanowi dodatkowy atut w procesie rekrutacji. W akademii wykorzystano gry szkoleniowe, karty metaforyczne, testy diagnozujące oraz wcześniej wspomniane innowacyjne narzędzie do diagnozy kompetencji miękkich. Przeprowadzone działania zyskały uznanie wśród absolwentów, którzy uważają, że udział w projekcie wywarł pozytywny wpływ na proces budowania ich marki osobistej. Uważają także, że takie rozwiązania powinny zostać wdrożone już na etapie edukacji szkolnej.

Odpowiedz

Napisz komentarz
Twoje imię