Projekty akredytowane Erasmus+ w Instytucie Roździeńskiego

0
45

Wymiany młodzieżowe oraz kursy trenerskie z Erasmus+ to doskonała możliwość do podnoszenia swoich kompetencji oraz poznawania świata. Lato w Instytucie Roździeńskiego znowu nie zawiodło – sprawdźcie, jakie akredytowane projekty odbyły się pod koordynacją tego stowarzyszenia!

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

W lipcu odbyła się wymiana młodzieżowa pod nazwą “Morality and Cyber Reality”, której głównym motywem była dyskusja nad etyką i bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni oraz refleksja o wpływie fałszywych wiadomości, trolli, clickbaitów i teorii spiskowych na życie człowieka. Uczestnicy z Ukrainy, Bułgarii, Łotwy, Rumunii, Chorwacji, Turcji oraz Polski spędzili niesamowicie nasycone wiedzą dni w Korbielowie, promując krytyczne myślenie i etyczne zachowania w świecie cyfrowym.

Kolejnym działaniem był kurs trenerski przeprowadzony w ramach projektu pod nazwą “Depolarize Yourself”, gdzie uczestnicy z Rumunii, Chorwacji i Ukrainy mieli okazję popracować nad swoimi umiejętnościami przeciwdziałania polaryzacji społecznej i integracji społeczeństwa. W ramach warsztatów, które mieli miejsce w Górkach Wielkich, dzieliliśmy się naszym doświadczeniem w dziedzinie nieformalnych metod edukacji oraz zdobywaniu nowych kluczowych kompetencji, które są pomocne w rozwoju oraz pracy z młodzieżą w przyszłości. Kurs zakończył się wydarzeniem outdoorowym w Katowicach, które przyczyniło się do uwidocznienia projektu dla szerszej publiczności.
Zapraszamy na fanpage Instytutu Roździeńskiego po więcej informacji i relacji z projektów!