Żywiecka Fundacja Rozwoju

0
295

Żywiecka Fundacja Rozwoju to organizacja pożytku publicznego, która aktywnie włącza się w działania mające na celu rozwój i promocję zarówno miasta Żywca, jak i terenu Żywiecczyzny. W tym celu angażują mieszkańców tego terenu i wspierają lokalne inicjatywy. 

Działania Żywieckiej Fundacji Rozwoju koncentrują się przede wszystkim na: edukacji, kulturze i sztuce, ekologii, zdrowiu oraz demokracji. Wspierają różnego typu inicjatywy poprzez przygotowywanie programów edukacyjnych, kampanii społecznych, konkursów, programów stypendialnych i grantowych. Celem organizacji jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców, a także ich rozwój oraz wsparcie organizacji pozarządowych. Dodatkowo Żywiecka Fundacja Rozwoju jest Funduszem Lokalnym. 

Do aktualnych projektów organizacji należą m.in.: CIS (Centrum Integracji Społecznej w Żywcu, którego celem jest podnoszenie lub nabywanie nowych kompetencji zawodowych, a także społecznych mieszkańców) i Zapraszamy do Zabłocia (celem inicjatywy zaPALamy do działania jest poprawa funkcjonowania 145 osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze zarówno społecznej, jak i zawodowej z terenu Zabłocia oraz sąsiadujących dzielnic miasta).

Wśród zakończonych projektów Żywieckiej Fundacji Rozwoju możemy znaleźć inicjatywę Równać Szanse – Regionalny Konkurs Grantowy 2020. Zgłoszono aż 82 wnioski na projekty, których adresatem była młodzież. Pomysły przedstawiły organizacje pozarządowe, biblioteki, domy kultury, a także nieformalne grupy dorosłych. Dofinansowano aż 29 projektów z województwa śląskiego, opolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. 

Kolejnym ciekawym, zrealizowanym projektem jest Pamięć i tożsamość. Dotyczył on historii mieszkańców Żywiecczyzny. W ramach tej inicjatywy organizacja zajęła się opieką budynku przy ulicy Dworcowej 2 w Żywcu-Zabłociu. Na przestrzeni lat mieściły się w nim: galicyjskie sklepy żydowskie, Gestapo, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego PRL, Milicja i Biblioteka Miejska. 

źródło: https://www.zfr.org.pl