X edycja budżetu obywatelskiego w Sosnowcu

0
116

W jubileuszowej X edycji budżetu obywatelskiego Sosnowca złożone zostały, aż 163 projekty, które następnie zweryfikowano pod kątem możliwości realizacji. Duża część zadań dotyczy budowy nowych placów zabaw, rewitalizacji parków i stworzenia zielonych przestrzeni czy stref relaksu.

Od 20 do 30 października 2023 roku mieszkańcy Sosnowca mogą głosować na zaproponowane do realizacji zadania. Projekty zostały podzielone na dwie kategorie – ogólnomiejskie i te, które dotyczą konkretnej dzielnicy miasta. Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji dwa głosy: jeden na strefę ogólnomiejską i jeden na strefę rejonową.

Głosy można oddawać jedynie w formie elektronicznej na stronie www.obywatelski.sosnowiec.pl. Wszyscy mieszkańcy Sosnowca są uprawnieni do głosowania, niezależnie od wieku. Jeżeli jednak swój głos chce oddać osoba niepełnoletnia, musi podać imię i nazwisko rodzica lub opiekuna. W przypadku nie bycia zameldowanym w Sosnowcu, musimy w odpowiednim miejscu zaznaczyć tę informację. By zadanie mogło trafić do realizacji, oprócz zwycięstwa w danym rejonie, musi otrzymać przynajmniej pięćdziesiąt głosów.

Wiele złożonych w tej edycji projektów dotyczy zbudowania nowych placów zabaw i stref relaksu, a także rewitalizacji parków i tworzenia kolejnych zielonych przestrzeni. Duża część zgłoszonych zadań to również naprawy dróg i chodników w mieście. W kategorii projektów do realizacji ze strefy ogólnomiejskiej pojawiło się kilka zadań związanych z rewitalizacją obiektów sportowych czy remontów nawierzchni boisk i bieżni.
Szczegółowa lista wszystkich projektów znajduje się na stronie: Projekty / Budżet Obywatelski.