Wystawa o Henryku Sławiku w ramach projektu “Sąsiedzi”

0
39

Odwiedź fascynujący świat bohatera, dyplomaty i sprawiedliwego człowieka na wystawie prezentowanej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Wystawa jest hołdem dla bohaterskiego dziedzictwa Henryka Sławika. Zachęca każdego do refleksji nad własnym działaniem w duchu miłości bliźniego.

Wystawa powstała w ramach projektu “Sąsiedzi”, który przypomina o bogatej i multikulturowej przeszłości Śląska – regionu pogranicza, który był miejscem spotkań na przełomie XIX i XX wieku 3 grup narodowościowych/etnicznych. Działania w ramach projektu mają na celu promować tolerancję. 

Wystawa prezentuje sylwetkę Henryka Sławika, który w czasie II wojny światowej uratował na Węgrzech ok. 5 tys. polskich Żydów. Po wojnie skazano go na zapomnienie. Dopiero w 1990 roku, za sprawą jednego z Ocalonych, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie odznaczył Henryka Sławika medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, a w 2010 roku uhonorowano go Orderem Orła Białego.

CINIBA to tylko jedno z 6 miejsc, w których prezentowana jest wystawa. Przedstawiona zostanie także w szkołach, instytucjach publicznych i oświatowych.

Wystawa powstała w 2011 roku dzięki współpracy Biura Posła do Parlamentu Europejskiego doktora Marka Migalskiego, Stowarzyszenia Projekt Śląsk i Stowarzyszenia Henryk Sławik Pamięć i Dzieło. Na potrzeby projektu wystawa została odnowiona przez Fundację Ius et Civis ze środków Unii Europejskiej.