Współpraca Politechniki Śląskiej z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Uczelnia będzie kształcić personel służb ruchu lotniczego

0
52

Po podpisaniu listu intencyjnego przez rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka oraz prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Anitę Oleksiak, 13 grudnia 2023 roku doszło do podpisania umowy dotyczącej współpracy w obszarze kształcenia kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego.

Obok wsparcia merytorycznego PAŻP w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego, celem współpracy jest stworzenie certyfikowanej organizacji szkolącej kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Szkolenia będą dostępne dla studentów, którzy uzyskali licencję S-ATCL (Student-Air Traffic Controller Licence).

Politechnika Śląska zapewnia wysoki standard specjalności lotniczych zgodny z normami międzynarodowymi i krajowymi, w oparciu o Centrum Kształcenia Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Obejmuje on nowoczesne hangary lotnicze oraz ośrodki administracyjno-szkoleniowe.