W Metropolii nagrodzono autorów i autorki najlepszych prac dyplomowych

0
119

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyło się rozdanie nagród w konkursie na najlepsze prace dyplomowe – licencjackie, inżynierskie i magisterskie, które dotyczyły miast i regionów. Jest to pierwsza edycja tego konkursu zorganizowanego przez Metropolię GZM.

W pierwszej edycji konkursu studenci i absolwenci szkół wyższych z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogli zgłaszać swoje prace, które zostały obronione najpóźniej w 2018/2019 roku. Tematyka zgłaszanych prac mogła dotyczyć dowolnych wątków, które są związane z rozwojem i funkcjonowaniem miast. W szczególnej mierze kapituła zwracała uwagę na zagadnienia dotyczące obszarów, które są związane z działalnością podejmowaną przez Metropolię. Nagrody w wysokości od 2000 zł do 3500 zł zostały przyznane czterem osobom.

Wiktoria Jędrusik (Uniwersytet Ekonomiczny) – Polityka mieszkaniowa na przykładzie Katowic – praca licencjacka

Kuba Kopecki (Politechnika Śląska) – Ma być zielono. Błękitno-zielona infrastruktura jako element adaptacji miast do kryzysu klimatycznego oraz rozwoju przestrzeni publicznej Katowic – praca magisterska

Natalia Dwojna (Politechnika Śląska) – Planowanie lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych – praca inżynierska

Sara Malicka-Skrzek (Politechnika Śląska) – Miasto sprawiedliwe – nowoczesna mobilność w kontekście kształtowania miasta sprawiedliwego – praca magisterska

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe studentów z regionu jest częścią projektu Metropolia Nauki, którego zadaniem jest wspieranie szkół wyższych w podnoszeniu swojej oferty edukacyjnej dzięki, co przyczyni się do wzmacniania roli GZM jako ośrodka akademickiego i badawczo-rozwojowego.

Źródło: https://metropoliagzm.pl/2022/04/25/metropolia-nagrodzila-autorow-najlepszych-prac-dyplomowych/