There is no planet B for you and for me

0
131

Projekt There is no planet B for you and for me dobiegł końca. Wraz z młodzieżą z różnych krajów przygotowaliśmy “kartę dobrych praktyk dla środowiska”. Wierzymy, że stworzony wspólnymi siłami poradnik będzie dobrym drogowskazem dla tych, którym zależy na losie naszej planety.

Rozpoczęty 1 sierpnia 2020 projekt There is no planet B for you and for me dobiega końca – właśnie odbyło się drugie z zaplanowanych spotkań wszystkich uczestników. Inicjatywa poświęcona była wyzwaniom związanym z ochroną środowiska, widzianym z perspektywy młodych ludzi w wieku 20-27 lat.

W jej ramach zorganizowaliśmy szereg spotkań z młodzieżą, pochodzącą z różnych krajów, znajdujących się na różnych etapach w zakresie walki o ochronę środowiska naturalnego. Chcieliśmy lepiej poznać przyczyny, uwarunkowania i skutki tych różnic w rozwoju. W tym celu przygotowaliśmy projekt, który zaowocował rozwinięciem naszych horyzontów, lepszym zrozumieniem różnic i wspólnych wartości oraz przyczynił się do podjęcia postawy aktywnej przez młodzież. Aby to osiągnąć, zorganizowaliśmy kampanię społeczną na poziomie lokalnym i europejskim.

Dzięki spotkaniom, współpracy i wymianie doświadczeń, nauczyliśmy się zdroworozsądkowego podejścia do spraw ochrony klimatu. Zastanawialiśmy się nad tym, co możemy zrobić, aby nasza planeta była czystsza i bezpieczniejsza. Wraz z przedstawicielami różnych krajów wymieniliśmy się własnymi doświadczeniami. Następnie zrealizowaliśmy kampanię społeczną, ukierunkowaną na popularyzację wiedzy i nabywanie dobrych praktyk, związanych z ochroną środowiska.

Inicjatywa składała się z wizyty przygotowawczej, pierwszego spotkania w Wiśle oraz spotkania podsumowującego cały projekt. Pierwsze spotkanie służyło wymianie doświadczeń w zakresie podejścia do ochrony środowiska w naszych krajach, nawyków z tym związanych i praktycznych rozwiązań. W oparciu o zdobyte informacje, powstała kampania społeczna, poświęcona zagadnieniu ochrony środowiska. Podczas spotkania podsumowującego nastąpiła wymiana doświadczeń odnośnie skuteczności proponowanych przez nas działań i końcowe rekomendacje projektu.

Efektem inicjatywy była “karta dobrych praktyk dla środowiska” – poradnik poświęcony temu, co jako obywatele możemy zrobić, by chronić środowisko naturalne. To drogowskaz przydatny szczególnie w podróży. Został on umieszczony na stronie internetowej noplanetb.org i rozpowszechniony za pomocą mediów społecznościowych.
Projekt był finansowany w ramach programu Erasmus+.

Odpowiedz

Napisz komentarz
Twoje imię