“TechnikKULTURA” projekt w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie

0
115

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie zyskał nowoczesne wyposażenie w ramach projektu “TechnikKULTURA”, na którego realizację ośrodek pozyskał aż 130 tysięcy złotych. To pomoże w rozwijaniu działalności kulturalnej. 

130 tysięcy to kwota, którą udało pozyskać się Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Sławkowie na realizację projektu “TechnikKULTURA”. Środki pochodzą z programu grantowego “Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach Programu Operacyjnego “Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup nowego sprzętu, tj. mikrofony, mikser wizyjny oraz nowoczesne kamery, pozwalające nie tylko na rejestrację obrazu i dźwięku, ale także na prowadzenie transmisji na żywo. Nowy sprzęt pomoże na tworzenie profesjonalnych i atrakcyjnych materiałów multimedialnych. 

Prócz sprzętu w jednostce powstało nowoczesne stanowisko do digitalizacji i obróbki obrazu, które ma umożliwić tworzenie cyfrowych kopii i katalogu zasobów archiwalnych i depozytów ośrodka, a w przyszłości stworzenie udostępnionego online cyfrowego repozytorium. MOK w Sławkowie podnosi także poziom dostępności oferty ośrodka dla osób ze specjalnymi potrzebami, a zatem w ramach budżetu projektowego zakupione także 3 przenośne pętle indukcyjne oraz 5 zestawów indywidualnych. 

Nie obyło się także bez specjalnych szkoleń, w których udział wzięli pracownicy placówki. Mogli poznać możliwości, jakie daje im nowo zakupiony sprzęt i oprogramowanie oraz poszerzyli swoją wiedzę i podnieśli kompetencje cyfrowe. 

O tym, co jeszcze dał  projekt, można przeczytać w artykule w linku poniżej: 

https://www.slawkow.pl/nowy-sprzet-i-cyfrowe-kompetencje