Tchnij nowego ducha w zabytek

0
171

,,Nasz zabytek” akcja Fundacji Most the Most daje szansę zagospodarowania starych, nieużywanych budynków pod nowe funkcje społeczne. Konkurs fundacji pozwala ratować zapomniane budynki, których mury znowu mogą stać się miejscem spotkań.

Most the Most okiem mieszkańców wynajduje zapomniane budynki i przywraca pamięć o nich. Na ich stronie widnieją zwycięskie zabytki z poprzednich edycji konkursu. Fotografie ukazują ciekawą architekturę, która powoli zaczyna zamieniać się w ruinę, na szczęście Most the Most sprawi, że przeobrazi się ona w zadbany, piękny budynek. Fundacja promuje aktywizację lokalnej społeczności oraz zaangażowanie społeczne w ochronę dziedzictwa kulturowego. Zwraca uwagę społeczeństwa na zaniedbane opuszczone budynki.

Akcja fundacji przebiega w formie konkursu, w którym udział może wziąć każdy mieszkaniec śląska. Sama forma konkursu jest bardzo prosta. Wystarczy, że osoba zainteresowana prześle zgłoszenie, a wraz z nim zdjęcie lub filmik przedstawiający owy zabytkowy budynek, który według uczestnika powinien otrzymać drugie życie. Konkurs składa się z dwóch części- pierwsza część to przyjmowanie zgłoszeń oraz wybór zwycięskiego zabytku z województwa śląskiego. Druga część skupia się na wybraniu funkcji, które będzie sprawował odnowiony budynek. Funkcja jaką będzie pełnił zostanie wybrana poprzez głosowanie społeczeństwa.

Zgłoszenia do konkursu trwają od 8 sierpnia do 5 września.

To dobra okazja, by rozejrzeć się po okolicy i znaleźć zabytek godzien uwagi, ponieważ organizacja chce przeznaczyć milion złotych na renowację budynku. Jak mówi sama fundacja ,,Zgłoś zabytek i zostań lokalnym bohaterem”, ratowanie zabytków to niewątpliwie bohaterski czyn, który jest na wyciągnięcie obiektywu wszystkich Ślązaków, bez wyjątku.

Więcej informacji na stronie: https://mostthemost.pl/