Światowe Forum Miejskie ONZ w Katowicach

0
236

World Urban Forum (WUF) to najważniejsze wydarzenie, dotyczące polityki i transformacji miast, organizowane przez ONZ-Habitat. W tym roku odbędzie się ono w Katowicach. 

W dniach 26-30 czerwca 2022 w Katowicach odbędzie się jedenaste Światowe Forum Miejskie. W tym roku odbędzie się ono pod hasłem: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.

Katowice zostały wybrane na gospodarza WUF11 ze względu na swój gwałtowny rozwój oraz transformację. Duża część terenów pokopalnianych przeszła rewitalizację. Ponadto, Katowice od lat starają się niwelować długotrwałe skutki działania ciężkiego przemysłu w regionie, co prowadzi do polepszenia warunków życia mieszkańców. Odejście od górnictwa i ciężkiego przemysłu sprawiło także, że w Katowicach prężnie rozwijają się nowoczesne sektory biznesu i mają miejsce zrównoważone inwestycje. Obecnie Katowice są nowoczesnym i zielonym miastem, które z jednej strony dąży do nowoczesności, a z drugiej kładzie nacisk na kulturę oraz szacunek do swojej historii.

Tegoroczny WUF11 skupiać się będzie na 17 celach zrównoważonego rozwoju. Są to: eliminacja ubóstwa, głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt, czysta woda i warunki sanitarne, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, przemysł i infrastruktura, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie klimatu, życie pod wodą, życie na lądzie, pokój, sprawiedliwość i silniejsze instytucje, partnerstwa na rzecz celów.

Wydarzenie to będzie kolejną szansą nie tylko dla Katowic czy regionu, ale także dla Polski, aby pokazać potencjał i chęć dążenia do zrównoważonego rozwoju.

Ludwika Mozgol

Odpowiedz

Napisz komentarz
Twoje imię