Stowarzyszenie Porozumienia Pokoleń ze Sławkowa z kolejnym projektem

0
101

Dzięki dofinansowaniu w ramach programu Erasmus+, młodzież mogła zrealizować projekt pod nazwą „Tradition is all Around us”, w którym udział wzięło 36 osób z trzech państw, tj. Polski, Bułgarii oraz Portugalii. Projekt trwał od 3 do 9 grudnia 2021 roku. Burmistrz miasta Rafał Adamczyk objął przedsięwzięcie patronatem honorowym.

Stowarzyszenie Porozumienia Pokoleń zorganizowało tę incjatywę we współpracy z partnerami z bułgarskim Sdruzhenie „Nie” oraz portugalskim SOPRO — Solidariedade e Promoção ONGD. Przedstawiciele z tych organizacji odwiedzili nasz kraj, by zrealizować projekt w ramach programu Erasmus+. Projekt poruszał tematykę dziedzictwa kulturowego, tradycji oraz zwyczajów przez pryzmat świąt. Jest to odpowiedź na coraz częstsze zaniedbywanie kultywowania tradycji przez osoby młode. Celem projektu było m.in. poszerzenie wiedzy na temat kultur zgromadzonych państw, zwiększenie świadomości i tożsamości kulturowej, a także dziedzictwa narodowego oraz wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego.

Projekt pozwolił podnieść wiedzę oraz kompetencje, nie tylko z zakresu podejmowanego tematu. Wszystkie zajęcia były przeprowadzone w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej. Uczestnicy mogli podszlifować kompetencje w dziedzinie komunikacji, pracy w grupie czy kreatywności, uczestnicząc w warsztatach, spotkaniach online oraz dyskusjach. To była także szansa na poznanie innych kultur podczas wieczorów narodowych, które nie tylko pozwoliły zintegrować się grupie, ale także poznać bułgarską i portugalską kulturę. 

Rezultatem pracy młodzieży było stworzenie broszury i publikacji, bazujących na wypracowanych i zebranych materiałach podczas warsztatów.

Odpowiedz

Napisz komentarz
Twoje imię