Stowarzyszenie Betlejem

0
110

Dom Betlejem jest organizacją społeczną, którą wspiera osoby bezdomne i ubogie. Stowarzyszenie znajduje się w Jaworznie.

Organizacja jest stowarzyszeniem rzymsko-katolickim. Zgrupowanie istnieje już od 25 lat. Obecnie w siedzibie stowarzyszenia mieszka 20 osób. Dom jest prowadzony przez księdza Mirosława Toszę, który uważa, że: ,,nikt nie jest na tyle biedny, żeby nic nie mógł dać i na tyle bogaty, by nic nie potrzebować”. Stowarzyszenie Betlejem jest organizacją, która skupia się na pomocy osobom potrzebującym. Mieszkańcy uczą się żyć od nowa. Dom daję im szansę nawrócenia się i niesienia pomocy dalej.

Stowarzyszenie prowadzi różne działania. Mieszkańcy zajmują się rękodziełem czy pomagają innym na zewnątrz organizacji. Ci, którzy posiadają ciężkie wspomnienia lub walczyli z nałogami, dzielą się swoim doświadczeniem z innymi. Prowadzą działania edukacyjne w szkołach, uświadamiają młodym ludziom szkodliwość używek i ich konsekwencje.

Organizacja prowadzi sklep, w którym znajdują się prace wykonane przez członków Domu Betlejem. Dochód ze sklepu przeznaczany jest w całości na prowadzenie domu dla osób uzależnionych i bezdomnych. W sklepie możemy znaleźć ikony, różańce a także mydelniczki. Ci, którzy chcą dobrowolnie wesprzeć dom, mają możliwość wpłaty darowizny na ich stronie internetowej.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na stronę domu: