Społeczna Akademia Ekologiczna – Śląsk przeciwko pustynnieniu

0
68

Zwiększamy świadomość zmian klimatycznych razem ze Społeczną Akademią Ekologiczną – projekt Fundacji Ius et Civis jest w trakcie swojej realizacji. Sprawdźcie, co już się wydarzyło, a czym już wkrótce zaskoczy organizator!

Społeczna Akademia Ekologiczna – to inicjatywa, celem której jest zwiększenie świadomości zachodzących zjawisk klimatycznych, w tym pustynnienia oraz krzewienie poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za środowisko wśród młodych mieszkańców Województwa Śląskiego.

W ramach projektu są realizowane trzy rodzaje aktywności – kurs kompetencji liderskich, seminaria eksperckie oraz konferencja młodzieżowa. Kurs kompetencji liderskich na temat edukacji ekologicznej i  inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego miał miejsce w Cieszynie od 2 do 5 lutego. Program kursu zawierał między innymi warsztaty z  autoprezentacji, wystąpień publicznych i kreowania wizerunku, zajęcia praktyczne dotyczące przystępnego komunikowania działań ekologicznych, grę strategiczną: handel surowcami w dobie kryzysu, spacer z termowizją, warsztaty z animowania działań w środowiskach lokalnych, warsztaty z tworzenia wniosków projektowych. 

Seminaria eksperckie to cykl z 5 seminariów, ukierunkowanych na rozwój krytycznego myślenia, umiejętności weryfikacji źródeł informacji oraz poruszy tematy zmian klimatycznych i problem pustynnienia. Przy okazji, zapraszamy na drugie z kolei seminarium, które odbędzie się w biurze Fundacji Ius et Civis przy ul. Mariackiej 37/6 dnia 26 kwietnia. Goścmi seminarium będą Kamil Moskwik i Maciej Gacki.

Ostatnim z działań projektowych będą dwie konferencje młodzieżowe z udziałem lokalnych decydentów, które odbędą się w Bytomiu i w Katowicach. Konferencje posłużą promowaniu dialogu usystematyzowanego, a także formułowaniu i implementowaniu rekomendacji organizatorów oraz promocji pozostałych produktów i rezultatów projektu.

Do śledzenia wszystkich informacji na bieżąco zapraszamy do odwiedzania podstrony projektu i fanpage’u organizatora na Facebooku.

Projekt jest organizowany przez Fundację Ius et Civis i finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.