Seminarium teoretyczne NEST

0
135

24 maja 2022 roku o godzinie 16:30 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się piąte otwarte spotkanie seminaryjne pt. „Antropologiczne metody współtworzenia wiedzy ze społecznością”.

W marcu 2022 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ruszył cykl spotkań w ramach projektu Networking Ecologically Smart Territories (Ekologicznie inteligentne terytoria połączone w sieć – NEST), finansowanego przez Komisję Europejską z programu Horyzont 2020, Maria Skłodowska-Curie RISE. 

Głównym celem projektu jest znalezienie odpowiedzi na zjawisko proletaryzacji, czyli masowego procesu ubożenia danej grupy społecznej i przechodzenia jej w szeregi proletariatu – społeczeństwa należącego do najuboższej klasy, niepłacący podatków, dający państwu tylko potomstwo jako efektu podporządkowania rozwoju technologii interesom rynku. 

O ile wszystkie zagadnienia omawiane na tym seminarium wymagają szerszego namysłu teoretycznego nad przemianami technonaukowymi kapitalizmu, o tyle chcemy je omówić w bezpośrednim odniesieniu do konkretnej lokalności, jaką jest Dąbrowa Górnicza, ze szczególnym uwzględnieniem robotniczego i socjalistycznego dziedzictwa tego Zagłębiowskiego miasta. 

Osoby, które zechcą wziąć czynny udział w tym spotkaniu, muszą zgłosić się do kierownika projektu w Uniwersytecie Śląskim dr hab. Michała Krzykawskiego (michal.krzykawski@us.edu.pl). 

Na pytanie: dlaczego liczba miejsc jest ograniczona, dr hab. Michał Krzykawski odpisał:  

„[…] Liczba miejsc jest ograniczona, ponieważ seminarium ma charakter roboczy, dużo na nim dyskutujemy, a przy zbyt dużej liczbie uczestniczek i uczestników dyskusja jest trudniejsza. Stąd też każda osoba, która chce uczestniczyć w seminarium, winna nas uprzedzić”.

Wolni słuchacze mogą przyjść bez konieczności wcześniejszego kontaktu. 

Zapraszamy 24 maja o godzinie 16:30 do pokoju C017 na Wydziale Humanistycznym (ul. Uniwersytecka 4, Katowice). 

Wstęp bezpłatny. 

Projekt jest realizowany przez Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami Uniwersytetu Śląskiego, które wchodzi w skład międzynarodowego konsorcjum badawczego.

Więcej informacji na: Ekonomie lokalne i terytoria po automatyzacji – otwarte seminarium teoretyczne w ramach projektu NEST | Wydział Humanistyczny | Uniwersytet Śląski w Katowicach

Odpowiedz

Napisz komentarz
Twoje imię