Relacja z Młodzieżowej Akademii Samorządowej

0
157

W ubiegłym tygodniu odbył się finał Młodzieżowej Akademii Samorządowej. Uczestnicy wydarzenia spędzili trzy dni w centrum Katowic, słuchając wypowiedzi lokalnych polityków i ekspertów. Tematem przewodnim dyskusji była polityka samorządowa oraz włączanie młodych ludzi w politykę miejską.

Inauguracja oraz pierwsze panele odbyły się w Sali Sejmu Śląskiego, mieszczącej się w gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Po wysłuchaniu wypowiedzi Danuty Maćkowskiej, Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą, Tomasz Wróblewski opowiadał o historii miejsca, w którym odbywała się konferencja. W ostatnim panelu Piotr Czarnojańczyk wypowiadał się na temat Spółdzielczych Inicjatyw Mieszkaniowych. Uczestnicy wydarzenia prowadzili debatę dotyczącą proponowanych rozwiązań w kontekście wyzwań mieszkaniowych, na jakie natrafiają młodzi mieszkańcy Śląska.

Podczas drugiego dnia konferencji, jednym z prelegentów był Adam Skowron, który uczestniczył w dyskusji na temat Wojewódzkiej Mapy Potrzeb Młodzieży, a także poruszał kwestię katowickiego transportu. Pojawiło się wiele znaków zapytania w kontekście zamknięcia ruchu samochodowego w centrum miasta, podwyższania cen za parkingi czy potencjalnego wyjścia Katowic z ZTM.

Ostatni dzień konferencji odbywał się w gmachu katowickiego Urzędu Stanu Cywilnego i rozpoczął się od wystąpienia Adama Szymury. Opowiadał on o roli i obowiązkach na stanowisku Radnego Dzielnicy Koszutka. Według uczestników, najciekawszym okazał się panel dotyczący klastryfikacji energii i przemian energetycznych zachodzących w kraju, o których wypowiadali się Artur Tyński oraz Miłosz Pilarek. Uczestnicy dopytywali prelegentów o technologie odpowiedzialne za magazynowanie energii, a także o udział samorządu terytorialnego w procesie tworzenia klastrów. 

Trzydniowa konferencja była zwieńczeniem projektu Młodzieżowa Akademia Samorządowa organizowanego przez Instytut Roździeńskiego, który zakładał nawiązanie dialogu z lokalną młodzieżą, w celu opracowania Lokalnych Map Potrzeb Młodzieży. Opracowane Mapy były następnie konsultowane z władzami poszczególnych miejsc, stanowiąc fundament realnych zmian w infrastrukturze miejskiej i wiejskiej województwa śląskiego.