Przeszłość buduje przyszłość – oficjalne zakończenie projektu

0
45

Europejska młodzież stoi przed wieloma wyzwaniami, które obecnie mają miejsce w różnych społecznościach. Aby zbudować solidny fundament do zjednoczenia i rozwoju, częstochowska młodzież sięgnęła do przeszłości, gdzie dzisiejsze problemy znajdują swoje odzwierciedlenie w postaci wspólnej historii. Dwuletni projekt poświęcony danej tematyce dobiegł końca!

24 stycznia 2024 roku odbyło się oficjalne podsumowanie prawie dwuletnich działań w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Miało ono formę seminarium skupionego na tematyce projektu. Spotkanie rozpoczął Piotr Grzybowski, Zastępca Prezydenta Miasta.

Z początkiem 2022 roku Częstochowa otrzymała grant Komisji Europejskiej na realizację projektu Przeszłość Buduje Przyszłość – Sąsiedzi Równych Praw (The past builds the future – Neighbours of equal rights; skrótowo: PAST-B-FUTURE). Projekt był realizowany w ramach międzynarodowego partnerstwa z Polskim Gimnazjum w Rezekne (Łotwa) i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie (Litwa). Całkowita wartość projektu oscylowała na 92,5 tys. euro. 

Projekt miał przyczynić się do podniesienia świadomości młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy dotyczącej wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego. Zakładał także uhonorowanie pamięci ofiar zbrodni popełnionych przez rządy totalitarne oraz zwrócenie uwagi na przyczyny i skutki autorytarnych reżimów w kontekście współczesnej historii Europy.

W trakcie dwuletniego projektu, każdy z partnerów angażował się w przeprowadzanie działań edukacyjnych. W placówkach edukacyjnych odbywały się specjalne zajęcia i lekcje historii, obejmujące formę dyskusji i wykładów, a także wykorzystujące różne formy ekspresji artystycznej, w tym muzyczną i teatralną. Na zakończenie uczniowie ze szkół biorących udział w projekcie przygotowywali „kapsułę czasu” oraz memorandum, które miały uczcić tragiczne wydarzenia.

Wspólnie zorganizowano międzynarodowe konferencje, seminaria i wizyty studyjne. Kluczowym elementem projektu była wystawa „Los dzieci w czasie wojny”. Wystawa została przygotowana w 5 językach – hebrajskim, litewskim, łotewskim, polskim i angielskim.

Szkoły, które wzięły udział w projekcie to częstochowskie V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, Szkoła Podstawowa nr 21, Zespół Szkół Specjalnych nr 28 oraz Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.
Z galerią zdjęć ze spotkania podsumowującego można zapoznać się na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Częstochowa. Podobne projekty kształcą w młodych obywatelach postawy prospołeczne oraz poczucie jedności.