Projekt „Superada” – spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

0
131

W ramach projektu “Superada” zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Wydarzenie to odbyło się 16 lipca 2022 roku w Bieruniu. Następne już wkrótce!

W sobotę, 16 lipca, w siedzibie Bieruńskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na terenie Bierunia. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu “Superada”, realizowanego przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego. Zakłada ona wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych, działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnej społeczności.

Spotkanie zorganizowane w Bieruniu miało na celu przybliżenie jego uczestnikom tematu lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz wsparcie środowiska III sektora na terenie miasta. W wydarzeniu udział wzięli członkowie bieruńskich organizacji pozarządowych, społecznicy, osoby zaangażowane w życie miasta oraz przedstawiciele lokalnych władz. Uczestnicy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami związanymi z życiem miasta, nawiązać nowe kontakty oraz porozmawiać o problemach organizacji III sektora w swoim mieście.

Kolejne spotkanie, realizowane w ramach projektu, odbędzie się 23 lipca w Cieszynie.

Z inicjatywą zapoznać się można na stronie internetowej: https://instytutpanki.pl/superada/. Natomiast więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 733-612-784 lub przesyłając wiadomość na adres: superada@intytutpanki.pl.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Artykuł powstał we współpracy z organizacją partnerską – Fundacją Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki.

Odpowiedz

Napisz komentarz
Twoje imię