Częstochowskie Towarzystwo Naukowe

0
123

Częstochowskie Towarzystwo Naukowe to organizacja pozarządowa, która działa w Częstochowie od 1932 roku. Jej zadaniem jest popieranie badań naukowych, a w szczególności tych, które są prowadzone na terenie regionu częstochowskiego lub go dotyczą. 

Częstochowskie Towarzystwo Naukowe propaguje tradycję kultury regionalnej i zwraca szczególną uwagę na naukowy charakter działalności, dotyczącej Częstochowy i okolic. Dawniej organizacja ta nosiła nazwę Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej. Początkowo zajmowała się przede wszystkim ochroną przyrody, konserwacją zabytków, znajdujących się w regionie, a także tworzeniem stref turystycznych wokół Częstochowy. 

Pierwszym prezesem został ówczesny starosta częstochowski, Kazimierz Kuhn. Na ten moment prezesem jest Beata Urbanowicz. Aktualna siedziba organizacji znajduje się w Częstochowie przy ulicy Wilsona 20/22. Obecnie Towarzystwo liczy 77 członków czynnych i honorowych, w tym 13 samodzielnych pracowników naukowych. 

W ramach działalności Towarzystwa odbywają się konferencje naukowe, sesje, spotkania o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Co miesiąc, w każdy ostatni poniedziałek (oprócz VII-XI), odbywają się wykłady. CzTN prowadzi działalność nie tylko popularyzatorską, ale i wydawniczą. W tym roku, przy współpracy z Muzeum Częstochowskim, powstał 47 tom Ziemi Częstochowskiej. Wcześniej CzTN wydawało Częstochowski Kalendarz Astronomiczny.

Jedną z inicjatyw podjętych przez Częstochowskie Towarzystwo Naukowe jest propagowanie idei utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego. Poza tym współorganizuje konkursy dla młodzieży szkolnej, a także włącza się w różne akcje o szerszym zasięgu, jak np. Światowy Rok Fizyki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.cztn.ajd.czest.pl/cztn