Program Inwestycji Strategicznych — ponad 76,6 mln zł dla Katowic

0
117

Katowice nie zatrzymują się i będą wdrażać kolejne inwestycje, które poprawią jakość życia mieszkańców miasta. Tym razem udało się pozyskać  76,6 mln złotych w ramach II Naboru Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu zrealizowanych zostanie 11 ważnych projektów. 

Kwota dofinansowania to 76,6 mln złotych, które zostały pozyskane z II naboru Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu, z którego większość samorządów w Polsce otrzyma dofinansowanie o łącznej kwocie 23 miliardów złotych. W Katowicach planowana jest realizacja 11 projektów, dotyczących głównie zieleni oraz infrastruktury transportowej i sportowej. 

Planowana jest na przykład rewitalizacja i rozbudowa parku w dolinie rzeki Ślepiotki, utworzenie parku przy ul. Wantuły oraz rewitalizacja przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym. Na te projekty zostanie przeznaczona kwota ok. 43 milionów złotych. Z kolei na zadania infrastrukturalne Katowice przeznaczą 28,5 miliona złotych. Kwota ta zostanie wydana na modernizację wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP, przebudowę mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, nad ulicą Bagienną, rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą, przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Jan Pawła II nad DTŚ, budowę nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanymi torami linii kolejowej. 5 milionów zostanie natomiast przeznaczonych na modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego. 

Źródło zdjęcia: katowice.eu