Prezes Instytutu Roździeńskiego na Europejskim Forum Młodych Liderów

0
71

Europejskie Forum Młodych Liderów (EFML) to coroczne wydarzenie, które gromadzi młodych liderów z całej Europy w celu wymiany idei, doświadczeń i budowania sieci współpracy. Tegoroczna edycja forum ponownie odbyła się w naszym mieście – Katowicach. W dniach 24-26 kwietnia. 

Forum odbywało się w renomowanym centrum konferencyjnym, goszcząc ponad 250 młodych liderów z różnych dziedzin i ponad 20 krajów. Uczestnicy reprezentowali szeroki zakres sektorów, w tym politykę, biznes, naukę, sztukę i społeczeństwo obywatelskie. Spotkania i warsztaty prowadzone były przez wybitnych mówców, ekspertów i praktyków, którzy dzielili się swoją wiedzą i inspirującymi historiami sukcesu.

Na jednym z paneli dotyczących cyberprzestrzeni, mieliśmy przyjemność usłyszeć Prezesa Instytutu Roździeńskiego i Fundacji Ius et Civis, Pana Maćka Malika. Jako jeden z trzech panelistów, brał udział w spotkaniu pt. The future of young people in the age of artificial intelligence, odbywającego się w całości w języku angielskim. 

AI już kreuje się na wspaniałe narzędzie do pracy z młodzieżą. Wierzę, że pomimo mnogości problemów, które napotkamy po drodze w trakcie rozwoju sztucznej inteligencji. Będziemy w stanie korzystać odpowiednio z tych narzędzi. Bowiem musimy pamiętać, że z naszej perspektywy, to przyszłość młodych jest najważniejsza.

Przez cały okres trwania forum poruszane były istotne kwestie dotyczące przyszłości Europy, takie jak innowacje, zrównoważony rozwój, równość płci, cyfryzacja i polityka klimatyczna. Uczestnicy mieli okazję wymienić się perspektywami, rozwijać umiejętności przywódcze oraz budować partnerstwa i projekty współpracy. W wyniku tych interakcji powstały liczne inicjatywy, które mają na celu adresowanie wspólnych wyzwań i tworzenie pozytywnych zmian społecznych.

EFML nie tylko umożliwia młodym ludziom z różnych krajów spotkanie się i dzielenie się wiedzą, ale również daje im szansę nawiązania długotrwałych kontaktów i budowania sieci współpracy. To wyjątkowe wydarzenie pomaga wzmocnić zaangażowanie młodych liderów w budowę przyszłości Europy oraz inspiruje ich do podejmowania działań na rzecz pozytywnych zmian w swoich społecznościach.