Prelekcja w Zagłębiowskiej Mediatece, czyli „Harcerze zagłębiowscy w walkach o niepodległość”

0
209

Dnia 10 listopada 2022 o godz. 17.00 w Pałacu Schoena w Muzeum Sosnowieckim (przy ul. Chemicznej 12) odbędzie się wykład na temat: „Harcerze zagłębiowscy w walkach o niepodległość”. 

Prelekcja odbędzie się z okazji kolejnej edycji wydarzenia Zagłębiowski Czwartek, powstałym pod patronatem Zagłębiowskiej Mediateki, Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego i Pałacu Schoena. 

Zagłębiowskie Czwartki powstały już w kwietniu 2018 r. dzięki wspólnej inicjatywie prof. Dariusza Nawrota – dyrektora Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego i dr Magdaleny Boczkowskiej z Działu Zbiorów Regionalnych Zagłębiana Zagłębiowskiej Mediateki. 

Wydarzenie to, w pierwotnym założeniu, miało się odbywać w każdy ostatni czwartek miesiąca, a wszyscy zainteresowani historią i kulturą Zagłębia Dąbrowskiego są serdecznie zaproszeni, by wziąć udział w tych bezpłatnych wykładach. Jednak czasem, jak w tym miesiącu, edycja może odrobinę się przesunąć. Aby być na bieżąco, należy więc obserwować stronę biblioteki.

Listopadową edycję Zagłębiowskiego Czwartku poprowadzi adiunkt Instytutu Historii wydziału Humanistycznego UŚ dr hab. prof. Joanna Januszewska-Jurkiewicz. W swoich pracach badawczych, pani profesor opisuje regiony II RP (w tym Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, jak i Oświęcimia) oraz biografie polityków II RP, między innymi: J. Piłsudskiego, M. Grażyńskiego, W. Raczkiewicza.Profesor jest również autorką rozprawy: Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie 1920-1939, dzięki której otrzymała Nagrodę Honorową w XI edycji Konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. W swojej pracy badawczej koncentruje się ona na dziejach politycznych oraz społecznych tzw. regionów pogranicza. Rozprawa obejmuje również tematyką politykę narodowościową i zagraniczną II Rzeczypospolitej, jak i problematykę mniejszości narodowych w międzywojennej Polsce oraz historię harcerstwa polskiego.