Potrzeby młodych Bytomian

0
187

Ogólnodostępne miejsca spotkań, zwalczanie betonozy oraz dobrze zaprojektowana mała architektura – to jedne z kilku potrzeb, które rozpoznali w swoim mieście młodzi Bytomianie. Spotkali się oni z Prezydentem Miasta, Mariuszem Wołoszem, na rozmowę dotyczącą problemów miasta i jego pomysłów na Bytom. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Samorządowa, finansowanego w ramach programu Erasmus+.

Spotkanie zaowocowało przedstawieniem Prezydentowi najważniejszych potrzeb, które według młodych mieszkańców powinny być zrealizowane, dla zwiększenia atrakcyjności miasta i wspierania budowania więzi ze swoją małą ojczyzną. Na spotkaniu nie brakowało pytań – zarówno tych ogólnych, związanych z rodzinną pracą prezydenta miasta, jak i trudnych, związanych z rozwiązaniami wprowadzanymi w mieście.

Mieszkańcy wzięli również udział w warsztatach prowadzonych metodą debaty open space, w ramach których wypracowane zostały instrukcje związane z odpowiadaniem na przedstawione Prezydentowi potrzeby. Uczestnicy podczas warsztatów skupili się na kwestiach związanych z tworzeniem otwartych przestrzeni dla młodzieży, nasadzaniem roślin na placach i ulicach Bytomia oraz organizacją roweru miejskiego. 

Kolejna część spotkania dotyczyła pracy rzecznika prasowego. W tym celu na rozmowę zaproszona została Rzeczniczka Prasowa Miasta Bytom – Małgorzata Węgiel-Wnuk. Podczas spotkania podzieliła się z młodzieżą wyzwaniami jakie niesie za sobą obejmowanie stanowisko rzecznika oraz najtrudniejszymi momentami w swojej pracy.

Spotkanie odbyło się 22 października 2021 roku w Lokalu w Bytomiu. Kolejne, organizowane w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Samorządowa, będzie miało miejsce w Cieszynie w dniach 19-21 października. Więcej informacji o projekcie uzyskać można na stronie: https://www.akademiasamorzadowa.com/