Odbyły się pierwsze warsztaty “Śląskiej Akademii Kompetencji Społecznych”

0
138

Projekt skierowany do młodzieży w wieku 14-17 lat, korzystającej z pomocy ośrodków wychowawczych, domów dziecka czy świetlic socjoterapeutycznych, mający na celu zwiększenie ich aktywności i umiejętności społecznych.

W Domu Dziecka w Sarnów, Katowice, Poland odbyły się pierwsze warsztaty „Śląskiej Akademii Kompetencji Społecznych” uczestnicy uczyli się aktywnego słuchania , radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi i integrowali się podczas wspólnych zabaw.

Projekt „Śląska Akademia Kompetencji Społecznych”  – projekt rozwoju aktywności społecznej 120 osób w wieku 14-17 lat, realizowany w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Beneficjent: Instytut Rozwoju Rynku Pracy.Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin