Polsko-ukraińskie półkolonie 

0
116

Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przygotował ofertę półkolonii dla najmłodszych obywateli Polski, jak i Ukrainy. Każdy turnus to pięć dni warsztatów i integracji mający na celu lepsze poznanie siebie nawzajem.

Udział w półkoloniach mogły wziąć dzieci uczęszczające do szkół na terenie województwa śląskiego w wieku od 9 do 13 lat, które mają obywatelstwo polskie lub ukraińskie (jeśli granicę przekroczyły po 24 lutym bieżącego roku). Przygotowano cztery grupy zróżnicowane wiekowo (dwie dla dzieci w przedziale wiekowym 9-10 lat i dwie dla dzieci od 11 do 13 lat). Organizatorzy zaplanowali, że w każdej grupie będzie sześcioro uczniów z Ukrainy i tyle samo z Polski.

Wszystkie zajęcia miały miejsce przy ulicy Uniwersyteckiej 4 w Katowicach na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego (w sektorze C). Pierwszy turnus dla dzieci w wieku 9-10 lat rozpoczął się 16 sierpnia i potrwał do 20 sierpnia. Kolejny, dla starszej grupy wiekowej, rozpoczął się 22 sierpnia i potrwa do piątku 26 sierpnia. Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-12:30. 

Każdą grupą zajmowało się dwóch prowadzących, którzy mieli zarówno doświadczenie w znajomości nie tylko kultury, ale i języków wschodniosłowiańskich, a także byli specjalistami w zakresie języka i kultury polskiej.

Podczas polsko-ukraińskich półkolonii wakacyjnych przygotowano warsztaty, które dotyczyły tematów realioznawczo-językowych, co miało na celu przybliżenie dzieciom z Ukrainy kultury polskiej, a uczniom z Polski kultury ukraińskiej. Skupiono się nie tylko na historii i geografii, ale i na zwyczajach i tradycjach panujących w tych narodach. Dodatkowo zaplanowano zajęcia mające na celu przybliżenie dzieciom podstawowych zwrotów w języku polskim i ukraińskim.

Więcej informacji można odnaleźć na http://www.uniwersytethumanistow.us.edu.pl/pl/polsko-ukrainski-camp-o-polsko-ukrainskim-campie/o/