Odpowiedzialność Społeczna Biznesu

0
147

W czasach wielkich wyzwań, w trakcie których społeczeństwo mierzy się z globalnymi zmianami klimatu, dogorywającą pandemią koronawirusa, kryzysem na rynkach finansowych, a także problemami gospodarczymi, warto zwrócić uwagę na pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Społeczna odpowiedzialność biznesu jest strategią zarządzania przedsiębiorstwem, polegającą na dobrowolnym uwzględnianiu interesów społecznych oraz aspektów środowiskowych. 

Dzięki pięcioletniej pracy Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej, powstała niecertyfikowana norma ISO 26000, która porządkuję informacje, dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. W jej skład wchodzą następujące obszary: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, środowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami oraz zaangażowanie społeczne. Wyrazem niniejszych obszarów, są narzędzia CSR, wśród których wyróżnia się między innymi: działania na rzecz lokalnej społeczności, działania proekologiczne, kampanie społeczne. 

Dobrym przykładem działania, wykorzystującego wyżej wymienione narzędzia CSR jest partnerstwo strategiczne, pomiędzy Grupą TAURON, a 1. Harcerską Drużyną Wodną im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza Hufca ZHP Bytom (1HDW). Grupa TAURON jest jednym z największych polskich przedsiębiorstw energetycznych, obecnych zarówno na obszarach wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży. Siedziba Grupy TAURON znajduje się na Górnym Śląsku, w Katowicach. Natomiast 1 Harcerska Drużyna Wodna im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza jest najstarszą, nieprzerwanie działającą drużyną harcerską w Bytomiu. 1HDW składa się z czterech pionów wiekowych i organizuje zajęcia wodniackie z wykorzystaniem metody harcerskiej dla dzieci w wieku 7-10 lat, młodzieży 11-13 lat i 14-16 lat, a także młodych dorosłych od 17 do 21 roku życia. 

W ramach współpracy, Grupa TAURON wsparła bytomskich harcerzy, będąc partnerem załogi regatowej. Spółka realizuje w ten sposób założenia Odpowiedzialności Społecznej Biznesu, osiągając cele społeczne, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez wsparcia ze strony biznesu (działalność harcerska, co do zasady ma charakter non profit). 

Korzyści, które osiągnęła 1 Harcerska Drużyna Wodna im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, to przede wszystkim poszerzenie oferty programowej dla dzieciaków i młodzieży. Jak zauważa ikona wychowania przez żeglarstwo, kpt. Krzysztof Baranowski: „[W trakcie żeglowania] młodzież uczy się współpracy ze sobą, tolerancji, koleżeństwa, rozwiązywania trudnych sytuacji, pracy w zespole”.

1 Harcerska Drużyna Wodna im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza:

www.facebook.com/1hdwbytom

Grupa Tauron S.A.

www.facebook.com/tauronpolskaenergia