Nagroda Pietera dla Nauczycielek i Nauczycieli

0
42

Śląskie szkoły to miejsca, w których kształtuje się przyszłość regionu, a nauczyciele są niezaprzeczalnymi architektami tego procesu. W tę niezwykłą misję wpisuje się Nagroda im. Profesora Józefa Pietera, która co roku hołduje niezwykłym nauczycielkom i nauczycielom z szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa śląskiego. 

Nagroda im. Profesora Józefa Pietera honoruje co roku wybitną nauczycielkę bądź wybitnego nauczyciela, którzy pracują w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w województwie śląskim. Jest przyznawana nauczycielce bądź nauczycielowi, których praca wykazuje fundamentalne znaczenie edukacji dla rozwoju dzieci i młodzieży; którzy skutecznie dzielą się swoją miłością do wiedzy, łączą cechy i umiejętności wybitnych nauczycieli przedmiotu oraz zaangażowanych pedagogów; są otwarci, tolerancyjni i sprawiedliwi. Prezentują tym samym postawę i wartości bliskie patronowi nagrody prof. Józefowi Pieterowi.

W ubiegłym roku wyłoniono pierwszą laureatkę Nagrody. Warto podkreślić, że Nagroda im. prof. Pietera jest jedyną przyznawaną we współpracy uczelni wyższej (Uniwersytet Śląski), organizacji społecznej (Fundacja im. prof. Pietera) oraz instytucji samorządowej (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia). Imię i nazwisko laureata bądź laureatki ogłaszane jest podczas uroczystej Gali Nagrody, która odbywa się w Dzień Edukacji Narodowej – 14 października. Nagrodą w Konkursie jest statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Zgłoszenia kandydatów i kandydatek do Konkursu może dokonać osoba indywidualna, grupa osób lub instytucja. Całkowicie otwarta formuła zgłaszania kandydatów i kandydatek umożliwia każdemu rekomendowanie osób, które w istotny sposób wpływają na rozwój i sukcesy uczniów oraz uczennic – w edukacji, w życiu społecznym i osobistym.

Spośród zgłoszonych osób Kapituła Konkursowa wybiera 5 finalistek i finalistów, a następnie wyłania laureatkę lub laureata.

Po informacje i zgłoszenia zapraszamy na zakładkę konkursową na stronie Uniwersytetu Śląśkiego: https://us.edu.pl/nagrodapietera/ 

Nagroda im. Profesora Józefa Pietera – to honorowa odznaka, której szczytny cel jest inspirować nauczyciele do rozwoju w dziedzinie edukacji, do podawania uczniom najlepszego przykładu oraz przekazywania wartości tak, aby nowe pokolenia stali się wzorem do naśladowania przez kolejne.

Odpowiedz

Napisz komentarz
Twoje imię