Muzyczne Spotkanie Online

0
142

W poniedziałek 29 listopada zespół Instytutu Roździeńskiego zorganizował Muzyczne Spotkanie Online, które odbyło się na platformie zoom. Wydarzenie to, było częścią projektu Katowicka Muzyka Powstańcza.

Internetowe wydarzenie cieszyło się swoją popularnością. Na samym początku uczestnicy wzięli udział w koncercie, który został połączony z nauką tradycyjnych śląskich tańców (ze względu na to, że całe wydarzenie odbywało się w formie zdalnej, bardziej skupiono się na teorii). Członkowie Instytutu przygotowali specjalny śpiewnik śląskich utworów powstańczych, który został udostępniony online dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy wydarzenia czynnie brali w nim udział, śpiewając pieśni w swoich domach. Niektórzy całymi rodzinami gromadzili się przed komputerami.

Po koncercie przyszedł czas na nieco lekcji z historii. Na zaplanowanym wykładzie (również w formie online) uczestnicy wydarzenia mogli dowiedzieć się o kontekście kulturowym pieśni powstańczych, które zostały zaprezentowane na koncercie. Dodatkowo każdy mógł usłyszeć o tym, w jakim sposób powstały pieśni powstańcze, a nawet o tym, jakie historie kryją się za niektórymi utworami. Barwne historie uświadomiły uczestnikom, że w tekstach pieśni kryją się czasami bardzo osobiste i intymne wspomnienia powstańców, ich miłosne historie czy perypetie życiowe.. 

Koncert trwał ponad godzinę, a był to czas nie tylko dobrej zabawy ale i nauki. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni, co było widać podczas zakończenia, po płynących z ich strony podziękowaniach i ciepłych słowach. Wielu z nich przyznało się, że liczy na kolejne, podobne wydarzenie. Warto kultywować tradycyjne utwory naszej lokalnej ojczyzny. W końcu za każdą pieśnią powstańczą, kryje się historia naszego regionu. Warto o tym pamiętać. 

Odpowiedz

Napisz komentarz
Twoje imię