Mikrogranty 2022

0
136

Wszyscy reprezentanci organizacji pozarządowych mogą ponownie ubiegać się o granty, których ostatnia edycja odbędzie się we wrześniu. Po raz trzeci Katowice Miasto Ogrodów dysponuje Mikrograntami dla katowickich NGO!

Osoby realizujące swoje projekty w Katowicach lub dla mieszkańców Katowic, a także tworzące katowickie organizacje pozarządowe, mogą wystartować w konkursie, którego nagrodą będzie dofinansowanie projektu o tematyce kulturalnej. Łączna pula środków to 100 tysięcy złotych.

Zgłoszenia można wysyłać od 1 do 25 sierpnia. W ramach wsparcia można otrzymać do 5000 tysięcy złotych, a w szczególnych przypadkach nawet 10000 tysięcy. Rekomendacje poszczególnych wniosków zostaną przesłane dyrektorowi instytucji, warunkiem jest przekroczenie progu 51 punktów. Oceną projektów zajmuje się komisja, która następnie przesyła wnioski dyrektorowi. 

Przykładowe realizacje projektów to festiwale, spotkania kulturalne, warsztaty, koncerty, projekty muzyczne, wystawy i spektakle, wydarzenia edukacyjne oraz wydarzenia kulturalne

Jakie projekty będą preferowane? Wydarzenie, które będą mogły wpisać się w Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz projekty o wysokiej wartości artystycznej, które można udostępniać w Internecie.
Więcej informacji na stronie Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek: Mikrogranty 2022 (miasto-ogrodow.eu) oraz pod adresem mikrogranty@miasto-ogrodow.eu