Mapa potrzeb seniorów przekazana władzom

0
149

Stowarzyszenie Koło Aktywnych Kobiet „W Kobietach Siła” razem z Jurajską Mapą Potrzeb Seniorów, pod koniec listopada, spotkało się z wójtem gminy Irządze, aby przekazać mu wypracowaną przez siebie mapę potrzeb.

Jurajska mapa potrzeb to inicjatywa w powiecie zawierciańskim, dzięki której seniorzy mogą wskazywać lokalnym władzom swoje problemy i potrzeby. Osoby zaangażowane na spotkaniach wypracowują specjalne mapy potrzeb, które później przekazywane są osobom decyzyjnym. Taka praktyka nie tylko pozwala zaktywizować osoby starsze, ale także ułatwia lokalnej władzy w lepszym zrozumieniu potrzeb seniorów.

Jurajska Mapa Potrzeb oraz Stowarzyszenie Koło Aktywnych Kobiet „W Kobietach Siła” poprzez współpracę stworzyli dokument, który wręczyli wójtowi gminy Janowi Molendzie. Tworzenie takich map potrzeb w ostatnim czasie staje się bardzo popularne. To istotne, że mieszkańcy sami wychodzą z inicjatywą i chcą zebrać ich wspólne problemy na jednym dokumencie. Nierzadko zdarza się, że moment wręczenia mapy jest połączony z debatą z władzami gminy. Taka rozmowa z jednej strony zmniejsza dystans między mieszkańcami a rządzącymi, z drugiej strony pozwala na stworzenie nowej perspektywy dla władz. 

Seniorzy zaangażowani w tworzenie mapy na terenie gminy Irządze mogą być dowodem na to, że starsi mieszkańcy również interesują się swoją lokalną ojczyzną. Ich aktywizacja zawsze przynosi korzyści.