Korpus Wsparcia Seniora w Mysłowicach

0
118

W lipcu Mysłowice ruszają z akcją w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Trwa nabór! 

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 to rządowy program, który będzie realizowany w Polsce do 31 grudnia br. Jest to element polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. W programie udział mogą wziąć osoby w wieku 65 lat i więcej. Ideą programu jest zapewnienie seniorom poprawy ich bezpieczeństwa oraz dostępu do tzw. “opieki na odległość”. 

Mysłowice startują w lipcu z realizacją tego programu. W tym celu zostanie przekazanych 100 tzw. opasek bezpieczeństwa. Otrzymają je mieszkańcy miasta, którzy kwalifikują się do programu, czyli osoby w wieku 65 lat lub więcej, mające wyraźne problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Mogą to być obywatele, którzy mieszkają samodzielnie, ale nie tylko. Program przewiduje, że udział w nim mogą wziąć osoby mieszkające także z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wsparcia i odpowiedniej opieki. 

Jak zapisać się do Korpusu Wsparcia Seniora? 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Korpusie Wsparcia Seniora i otrzymaniem opaski bezpieczeństwa, mogą kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Zrobią to, dzwoniąc pod numer tel. 32 317 36 13 lub 506 760 168. MOPS czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 do dnia 31.08.2022 roku.