Katowickie Inicjatywy Lokalne

0
57

Lokalne inicjatywy, które powstają z entuzjazmu i determinacji mieszkańców, stają się iskrą, rozpalającą pozytywne zmiany w sercu miasta. Od zielonych dziedzińców po społeczne projekty – mieszkańcy Katowic przekształcają swoje pomysły w realne działania, inspirując innych do podjęcia własnych inicjatyw.

Inicjatywa Lokalna od 2013 roku jest jednym, obok budżetu obywatelskiego z obszarów współpracy samorządu terytorialnego z mieszkańcami. W 2023 roku odbyła się 12 edycja programu, w którym każdy mieszkaniec Katowic mógł zgłosić swoją inicjatywę. Wnioski można było składać bezpośrednio do Prezydenta Miasta Katowic lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych właściwych na obszarze jednostki samorządowej: w Punkcie podawczym – Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej), opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Miasto Katowice przeznaczy milion złotych na 169 projektów Inicjatywy Lokalnej, inicjatywa społeczna służy nie tylko realizacji zadań publicznych istotnych dla obywateli, dodatkowo staje się formą aktywizacji społecznej i procesu współdziałania w stosunkach samorząd terytorialny – mieszkańcy. Od 2013 roku w programie Inicjatywy Lokalne zostało zrealizowane 969 projektów, które wskazali mieszkańcy, przyczyniając się do zwiększenia ogólnego poziomu życia. Projekty dokonywane są poprzez wspólny wkład samorządu i mieszkańców w postaci prac społecznych, w 2022 r. w ramach 116 zrealizowanych inicjatyw, mieszkańcy wnieśli rekordową dotychczas liczbę 35 577 godzin pracy społecznej.
Listę miejsc, gdzie można zapoznać się z informacjami dotyczącymi Inicjatywy Lokalnej na rok 2024 można sprawdzić przechodząc przez dany link.