Katowice współpracują z organizacjami pozarządowymi

0
230

Organizacje pozarządowe są jednymi z najważniejszych jednostek pożytku publicznego w kraju. Katowice rozpoczynają I etap prac nad projektem Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Katowicach lub na rzecz miasta, ale także mieszkańcy, mogą do 12 czerwca wnieść propozycję, wniosek lub uwagę. Wnioski muszą być zgodne z obowiązującym Programem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na bieżący rok. Dokumenty można przesłać na trzy różne sposoby: 

  • na adres mailowy: agnieszka.lis@katowice.eu
  • za pomocą Platformy Konsultacji Społecznych www.pks.katowice.eu 
  • podczas spotkania hybrydowego z przedstawicielami NGO’s z udziałem Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kopernika 14, które odbywają się w dniach: 24 maja o godzinie 15:00 oraz 25 maja o godzinie 10:00. 

Dokładny plan konsultacji nad projektem Programu współpracy z organizacjami można znaleźć na stronie głównej miasta Katowice, do której link znajduje się na końcu artykułu. 

Celem projektu jest przede wszystkim rozwój miasta oraz poprawa jakości życia mieszkańców z wyszczególnieniem osób, które z życia społecznego mogą być z jakichś powodów wykluczone. To także sposób, aby miasto dostało rzetelny obraz potrzeb katowiczan, a także by umacniać świadomość społeczną, poczucie odpowiedzialności za przestrzeń, w której funkcjonują mieszkańcy. Wszystkie dokładne cele, a także inne ważne kwestie, które mogą zainteresować zgłaszających się, zawarte są w Uchwale XL/866/21. Uchwałę można znaleźć również w załączonym linku. 

To duża szansa, aby móc rozpocząć współpracę, a także otrzymać od miasta pomoc finansową lub pozafinansową. Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w tym przedsięwzięciu, aby zmieniać nasze otoczenie na lepsze!