Europejskie wsparcie dla młodzieży

0
159

Rok 2022, zarządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, ogłoszony został Europejskim Rokiem Młodzieży. Co w praktyce niesie inicjatywa i jakie mogą być jej korzyści z perspektywy młodych Europejczyków?

Europejski Rok Młodzieży to szereg inicjatyw podejmowanych przez Komisję Europejską przy współpracy z Parlamentem, państwami członkowskimi oraz organizacjami młodzieżowymi. Te ostatnie otrzymają wsparcie finansowe swoich inicjatyw w wysokości 8 mln euro, które zostanie przekazane w ramach programu Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności.

Przedsięwzięciu towarzyszą cztery główne cele, których osiągnięcie powinno wywierać trwały wpływ, utrzymujący się długo po zakończeniu 2022 r.

  1. Zielona i cyfrowa transformacja;
  2. Pomoc młodzieży w stawaniu się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami;
  3. Pomoc w lepszym poznawaniu możliwości oraz wyrównywaniu szans na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym;
  4. Włączenie polityki młodzieżowej w główny nurt wszystkich odpowiednich obszarów polityki Unii.

Unia Europejska pragnie w głównej mierze wspierać młodych Europejczyków w trudnym czasie pandemii COVID-19 oraz wyjść naprzeciw potrzebom młodzieży NEET (niekształcącym się, niepracującym ani nieszkolącym się), wspierając ich uczestnictwo w życiu społecznym oraz odnajdywanie się na rynku pracy poprzez inicjatywę ALMA, oraz implementację instrumentu NextGenerationEU.

Europejski Rok Młodzieży to również okazja do szerokiej promocji projektów oraz wydarzeń realizowanych przez lub dla młodych ludzi. W tym celu utworzona została strona internetowa European Year of Youth (dostępna we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej) z wyszukiwarką wydarzeń młodzieżowych. Do bazy mogą być dodawane zarówno wydarzenia międzynarodowe, jak i te, realizowane na skalę lokalną – jednak każdorazowo związane z działalnością młodzieżową.

Najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia udostępniane są również za pomocą Europejskiego Portalu Młodzieżowego

Źródło grafiki: europa.eu