Czym jest metropolia?

0
108

Głównym zadaniem metropolii, tworzonych obecnie w całej Europie, jest współpraca między podmiotami, które je tworzą. Dzięki podejmowaniu wspólnych działań nawet mniejsze jednostki mogą podejmować się wielkich projektów.

Metropolie to spore ośrodki, które na naszym kontynencie stają się centrami gospodarczymi i kulturalnymi nie tylko regionów, ale i państw, w których się znajdują. Tworzone są głównie po to, aby jednostki, które wejdą w jej skład, były w stanie zaspokajać potrzeby i realizować cele, których w pojedynkę nie byłyby się w stanie podjąć. To współpraca na wielorakich szczeblach: regionalnych, miastowych, czy gminnych, która docelowo ma przynieść zysk większy niż przy podobnych działaniach wykonywanych w pojedynkę. Taka właśnie myśl przyświecała również pomysłowi utworzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Metropolia GZM jest pierwszą taką inicjatywą utworzoną w Polsce. Została powołana na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2017 roku, a swoją działalność rozpoczęła wraz z początkiem 2018 roku. Obecnie w jej skład wchodzi 41 gmin, które grupuje się w umownym podziale na 5 podregionów: bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki i tyski. Jej główną siedzibą jest miasto Katowice. Zamieszkuje ją 2,3 mln mieszkańców, a jej model opiera się na wzorcu unijnym. Metropolia wytwarza ok. 8% całego PKB państwa.

Metropolie mają wiele celów, które chcą osiągać – najważniejszym jednak, zarówno dla GZM, jak i innych ośrodków, jest uzyskanie jak najlepszej spójności przestrzennej, społecznej i gospodarczej całego związku. Ten cel staje się zawsze paradygmatem wobec mniejszych dziedzin, takich jak: transport, kształtowanie ładu przestrzennego, promocja w sferze kulturalnej i turystycznej oraz współpraca z innymi miastami i regionami.  

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest tworem stosunkowo młodym, ale już możemy dostrzec jej pierwsze większe osiągnięcia. Najbardziej widocznym z nich jest działalność Związku Transportu Metropolitalnego i uruchomienie specjalnych linii metropolitalnych (jest ich już 32). 

Więcej informacji o współdziałaniu jednostek samorządowych na rzecz rozwoju regionu można znaleźć na stronie: https://metropoliagzm.pl/